Žrebovanie o auto - nulová absencia

 

 

Na základe zamestnaneckej lotérie a jej kladnej odozve sa vedenie spoločnosti Gimax Group rozhodlo rozšíriť odmenu za 100 % dochádzku do zamestnania. Byť zamestnancom Gimax Group a odpracovať všetky hodiny za rok sa oplatí ešte viac. Raz za rok vyžrebuje zástupca odborov jedného zamestnanca, ktorý získa nový automobil.

   

 

 

 

 

Podmienky zapojenia do losovania

 

Jedinou podmienkou pre zapojenia sa do žrebovania o auto je nemať žiadnu absenciu v práci. Zapojený je automaticky každý kto chodil do práce celý rok bez PN, OČR a návštev lekára a vymeškaných smien. Ospravedlnené sú prípady, kedy ste boli práceneschopný v dôsledku pracovného úrazu zapríčineného inou osobou, neprítomnosť v práci pri úmrtí rodinného príslušníka, vlastnej svadby alebo darovania krvi.

 

 

 

Začnite pracovať u nás

 

voľné pracovné pozície