Zlepšovateľské hnutie

 

 

Implementácia systému zlepšovacích návrhov je jedným z potrebných krokov, ak chceme úspešne napredovať v neustále sa zvyšujúcej konkurencii. Dnešná dravá a dynamická doba si vyžaduje každodenné zdokonaľovanie vo všetkých procesoch spoločnosti. Neustále zlepšovanie uvedených procesov nie je len záležitosťou riadiacich pracovníkov, ale sú to predovšetkým všetci zamestnanci, ktorí majú najviac praktických skúseností s konkrétnym pracoviskom. Presne oni najlepšie vedia, čo sa dá na jednotlivých pracoviskách urobiť kvalitnejšie, rýchlejšie, úspornejšie a bezpečnejšie. A práve k tomu, aby svoje vlastné nápady mohli uplatniť, slúži zlepšovateľský systém. Tento je jedným z krokov úspechu a má pevnú podporu vedenia spoločnosti a jasne stanovené pravidlá a ciele.

Zlepšovacie návrhy sú posudzované nielen podľa svojho obsahu, ale podľa toho, ako zasahujú do pracovných povinností svojich autorov.

 

V roku 2018 podali zamestnanci GIMAX Group 70 návrhov na zlepšenie. Oproti minulému roku je to o šesť návrhov menej, avšak ich pridaná hodnota je oveľa vyššia. Z podaných návrhov bolo prijatých 63 a sedem na základe odborných posudkov päťčlenná komisia neprijala. Návrhy na zlepšenie prišli z rôznych oddelení spoločnosti. Išlo o vstupnú logistiku, výrobnú logistiku, čistiaci servis, technickú skupinu či upratovací servis i sklad hotových výrobkov.

 

 

 

 

 

 

Návrhy na zlepšenie môžete prinášať aj v roku 2019. Za prijatie zlepšovacieho návrhu získate odmenu 10 eur a budete zaradení do žrebovania o praktické vecné ceny. Tie za rok 2018 získali Mišún Miroslav, Labaj Milan a Škrtel Rastislav. Výhercom srdečne blahoželáme a veríme, že i tieto praktické ceny im budú pripomínať, že prichádzať s návrhmi na zlepšenie sa oplatí. 

 

Zamestnancov motivujeme finančnou a nefinančnou odmenou:

  • jednorazová odmena vo výške 10,- EUR za prijatý zlepšovací návrh
  • odmena zrealizovaného návrhu na základe ekonomických prínosov
  • žrebovaním vecných cien jedenkrát ročne v hodnote 300,- EUR 
  • odmenami k zapájaniu sa pracovníkov do krátkodobých súťaží zlepšovateľov

 

 

 

Pracujte tam, kde ohodnotia vaše nápady

 

Voľné pracovné pozície