Zlepšovateľské hnutie

 

 

Implementácia systému zlepšovacích návrhov je jedným z potrebných krokov, ak chceme úspešne napredovať v neustále sa zvyšujúcej konkurencii. Dnešná dravá a dynamická doba si vyžaduje každodenné zdokonaľovanie vo všetkých procesoch spoločnosti. Neustále zlepšovanie uvedených procesov nie je len záležitosťou riadiacich pracovníkov, ale sú to predovšetkým všetci zamestnanci, ktorí majú najviac praktických skúseností s konkrétnym pracoviskom. Presne oni najlepšie vedia, čo sa dá na jednotlivých pracoviskách urobiť kvalitnejšie, rýchlejšie, úspornejšie a bezpečnejšie. A práve k tomu, aby svoje vlastné nápady mohli uplatniť, slúži zlepšovateľský systém. Tento je jedným z krokov úspechu a má pevnú podporu vedenia spoločnosti a jasne stanovené pravidlá a ciele.

Zlepšovacie návrhy sú posudzované nielen podľa svojho obsahu, ale podľa toho, ako zasahujú do pracovných povinností svojich autorov.

 

V roku 2017 bolo podaných 76 návrhov na zlepšenie, v roku 2018 pokračujeme a veríme, že zamestnanci budú naďalej pokračovať v podávaní zlepšovateľských návrhov, čím posúvame firmu a zlepšujeme konkurencieschopnosť spoločnosti.

 

 

 

 

 

Zamestnancov motivujeme finančnou a nefinančnou odmenou:

  • jednorazová odmena vo výške 10,- EUR za prijatý zlepšovací návrh
  • odmena zrealizovaného návrhu na základe ekonomických prínosov
  • losovaním vecných cien jedenkrát ročne v hodnote 300,- EUR 
  • odmenami k zapájaniu sa pracovníkov do krátkodobých súťaží zlepšovateľov

 

 

 

Pracujte tam, kde ohodnotia vaše nápady

 

Voľné pracovné pozície