Výročie založenia Gimax 25 rokov

 

 

 

V roku 2016 sme oslávili 25. výročie od založenia rodinnej firmy. Pri príležitosti osláv našej spoločnosti sme sa rozhodli zorganizovať spoločenský večer, venovaný zakladateľovi spoločnosti p. Mariánovi Prokopovi. Spoločenský večer sa niesol v duchu úcty a vďačnosti za všetko, čo sme spoločnými silami za 25 rokov vybudovali.

 

Pri príležitosti oslavy nášho spoločného jubilea sme sa stretli v kultúrnom dome v Streženiciach 12. februára 2016

 

 

 

 

 

Program osláv 25 rokov spoločnosti

 

Slávnostný večer moderovala známa dvojica Junior a Marcel. Program začal vystúpením mažoretiek z Centra voľného času v Púchove. Po vystúpení sa všetkým zúčastneným prihovoril majiteľ spoločnosti Radoslav Prokop. Keďže sme oslavovali 25 rokov, pripomenuli sme si krátkou prezentáciou históriu spoločnosti, po ktorej nám krv v žilách rozprúdilo tanečné vystúpenie skupiny VIVAS. O tajuplnosť večera sa kúzlami a čarami postaral kúzelník. Všetkým zúčastneným sme slávnostne predstavili aj nové logo GIMAX Group a ocenili sme zamestnancov za dlhoročnú prácu v spoločnosti.  

 

Celým večerom nás sprevádzala hudba kapely Helan Band, hosťom programu bol aj Paľo Habera. 

 

 

 

 

 

Sme radi, že aj takouto formou sme mohli vyzdvihnúť úsilie a snahu nás všetkých o budovanie spoločnosti, ktorá aj napriek svojej veľkosti neprestáva byť rodinnou firmou so všetkým, čo k tomu patrí. 

 

Zároveň chceme poďakovať bývalým i terajším zamestnancom, vďaka ktorým naša spoločnosť dokáže poskytovať služby v takej kvalite a rozsahu, aby boli potreby našich zákazníkov plne uspokojované.

 

 

 

 

Pozrite si všetky fotografie zo slávnostného večera  

 

Gimax oslava 25 rokov