Firemné akcie a teambuildingy

 

 

U nás záujem o zamestnanca nekončí len podpísaním pracovnej zmluvy. Snažíme sa budovať dobré medziľudské vzťahy na pracovisku aj mimo neho. 

 

Príkladom sú aj vnútrofiremné noviny - v roku 2016 sa vedenie spoločnosti rozhodlo v záujme zlepšenia komunikácie medzi vedením spoločnosti a zamestnancami vydávať firemné noviny pod názvom Gimax Novinky.

 

Gimax novinky

 

 

 

 

Vianočné GIMAX trhy

V sobotu 15.12.2018 sme usporiadali v Púchove Vianočné GIMAX trhy. Trhy navštívilo viac ako 2 000 ľudí, ktorí si užilivystúpenia detí zo ZUŠ v Púchove a z Centra voľného času Včielka. Súčasťou trhov bol aj predaj výrobkov miestnych remeselníkov.

 

Čítajte viac

 

 

Mikuláš v Gimaxe 2017

V sobotu druhého decembra sa STC Arénou v Púchove niesol detský smiech a rozvoniavala kapustnica a vianočný punč. Spoločný (pred)mikulášsky deň si prišli užiť rodiny zamestnancov spoločností skupiny GIMAX

 

čítajte viac

 

 

 

 

 

 

Súťaž Milujem Gimax

Športové hry v Gimaxe získali v roku 2017 nový nádych. Nebolo to o fyzickej zdatnosti, ale o zábave, premýšľaní, dni plnom smiechu a oddychu s hudobným doprovodom Michaely Husárovej. Zaspievali sme si aj známu Medulienku s Paľom Hamelom a Jurajom Burianom.

 

Čítajte viac

 

 

Výročie založenia Gimax 25 rokov

V roku 2016 sme oslávili 25. výročie od založenia rodinnej firmy. Pri príležitosti osláv našej spoločnosti sme sa rozhodli zorganizovať spoločenský večer, venovaný zakladateľovi spoločnosti p. Mariánovi Prokopovi. 

 

Čítajte viac

 

 

 

 

 

Deň otvorených dverí 2017

V pondelok 1.5.2017 sa konal Deň otvorených dverí. Popri sprievodných akciách Continental sme na Skladoch surovín vytvorili Gimax námestie dobrej nálady, kde sa moderátor Richard Vrablec staral o zábavu a súťaže pre najmenších. 

 

Čítajte viac