Firemné akcie a teambuildingy

 

 

U nás záujem o zamestnanca nekončí len podpísaním pracovnej zmluvy. Snažíme sa budovať dobré medziľudské vzťahy na pracovisku aj mimo neho. 

 

Príkladom sú aj vnútrofiremné noviny - v roku 2016 sa vedenie spoločnosti rozhodlo v záujme zlepšenia komunikácie medzi vedením spoločnosti a zamestnancami vydávať firemné noviny pod názvom Gimax Novinky.

 

Gimax novinky

 

 

 

 

Vianočné GIMAX trhy

V sobotu 15.12.2018 sme usporiadali v Púchove Vianočné GIMAX trhy. Trhy navštívilo viac ako 2 000 ľudí, ktorí si užilivystúpenia detí zo ZUŠ v Púchove a z Centra voľného času Včielka. Súčasťou trhov bol aj predaj výrobkov miestnych remeselníkov.

 

Čítajte viac

 

 

Mikuláš v Gimaxe 2017

V sobotu druhého decembra sa STC Arénou v Púchove niesol detský smiech a rozvoniavala kapustnica a vianočný punč. Spoločný (pred)mikulášsky deň si prišli užiť rodiny zamestnancov spoločností skupiny GIMAX

 

čítajte viac

 

 

 

 

 

 

Súťaž Milujem Gimax

Športové hry v Gimaxe získali v roku 2017 nový nádych. Nebolo to o fyzickej zdatnosti, ale o zábave, premýšľaní, dni plnom smiechu a oddychu s hudobným doprovodom Michaely Husárovej. Zaspievali sme si aj známu Medulienku s Paľom Hamelom a Jurajom Burianom.

 

Čítajte viac

 

 

Výročie založenia Gimax 25 rokov

V roku 2016 sme oslávili 25. výročie od založenia rodinnej firmy. Pri príležitosti osláv našej spoločnosti sme sa rozhodli zorganizovať spoločenský večer, venovaný zakladateľovi spoločnosti p. Mariánovi Prokopovi. 

 

čítajte viac