Príspevok na dopravu pre zamestnancov

 

 

Zamestnanci, ktorí nebývajú na trasách nášho firemného autobusu, majú možnosť získať príspevok na dopravu zo sociálneho fondu.

Príspevok na úhradu výdavkov na dopravu do zamestnania a späť sa vzťahuje na:

  • vynaložené náklady na autobusovú dopravu do zamestnania, ak presiahnu sumu 15€
  • vynaložené náklady na vlakovú dopravu do zamestnania, ak presiahne sumu 8€
 

 

 

 

 

 

Zamestnanec musí preukázať skutočnú výšku výdavkov na dopravu. Je potrebné vyzbierať si cestovné lístky, či už za autobus alebo vlak a nalepiť ich na papier formátu A4 a odovzdať priamemu nadriadenému, prípadne na personálne oddelenie. Raz za kvartál bude zamestnancom v závislosti na precestovanej sume vyplatený príspevok na dopravu. 

Pri oneskorenom predložení cestovných lístkov nebude príspevok vyplácaný spätne. Pokiaľ sa bydlisko zamestnancov nachádza v mieste výkonu práce (Púchov a mestské časti), tento príspevok sa na nich nevzťahuje.

 

 

 

Príspevok na dopravu
Výška cestovného - autobus Príspevok
Od 15 - 19,99 € 11 €
Nad 20 € 13 €
Výška cestovného - vlak  
Od 8 - 13,99 € 6 €
Nad 14 € 8 €

 

 

Vyberte si svoju novú prácu

 

  VoĽné pracovné pozície