Dopravu do práce zabezpečujeme my

 

 

Bezplatná doprava - autobus pre Gimax zamestnancov  

Pre zamestnancov GIMAX Group zabezpečujeme dopravu do práce my. Už žiadne lístky na vlak či autobus, ani palivo do auta. Stačí sa preukázať šoférovi autobusu s platnou preukážkou. Karty sa vydávajú kvartálne, je nutné si karty vymieňať u p. Šištíkovej na personálnom oddelení každé 3 mesiace.

 

Naše autobusy jazdia na trasách:

trasa Považská Bystrica - Púchov 

trasa Trenčianska Teplá – Púchov  

 

 
Žiadame zamestnancov, ktorí využívajú firemnú autobusovú dopravu, aby si vyzdvihli nové preukážky na december - február na personálnom oddelení na Gimax Inštitúte u pani Anny Šištíkovej alebo na personálnom oddelení SHV u pána Tomáša Gašpara.
 

 

Odchody autobusov

 

Trasa Považská Bystrica - Púchov

 

 

Ranná vrátane nedele

Poobedná vrátane nedele

Nočná vrátane nedele

Sobota ranná

Sobota poobedná

ABŠO 5:15 15:04 13.15 23:04 21.15 7:04 5:15 19:04 17.15 7:04
Pošta PB 5:17 15:02 13.17 23:02 21.17 7:02 5:17 19:02 17.17 7:02
Salaš PB 5:20 14.59 13.20 22.59 21.20 6:59 5:20 18.59 17.20 6:59
Sverepec oproti rešt. Koník 5:25 14.54 13.25 22.54 21.25 6:54 5:25 18.54 17.25 6:54
Visolaje - STRED 5:30 14.49 13.30 22.49 21.30 6:49 5:30 18.49 17.30 6:49
Beluša - SIVÁK 5:35 14.44 13.35 22.44 21.35 6:44 5:35 18.44 17.35 6:44
Odbočka SHV - nákladka 5:45 14.34 13.45 22.34 21.45 6:34 5:45 18.34 17.45 6:34
Hlavné nást. CONTI 5:49 14.30 13.49 22.30 21.49 6:30 5:49 18.30 17.49 6:30

 

 

Trasa Trenčianska Teplá - Púchov

 

 

Ranná vrátane nedele

Poobedná vrátane nedele

Nočná vrátane nedele

Sobota ranná

Sobota poobedná

Tr. Teplá - mäsiarstvo Hôrka 5:05 15:25 13:05 23:25 21:05 7:25 5:05 19:25 17:05 7:25
Nová Dubnica - Námestie 5:09 15:21 13:09 23:21 21:09 7:21 5:09 19:21 17:09 7:21
Dubnica n/V - Continental 5:13 ----- 13:13 ----- 21:13 ------ 5:13 ----- 17:13 ------
Dubnica n/V - Kolonky 5:14 15:16 13:14 23:16 21:14 7:16 5:14 19:16 17:14 7:16
Dubnica n/V - SPŠ 5:16 15:14 13:16 23:14 21:16 7:14 5:16 19:14 17:16 7:14
Prejta - INDIÁN 5:21 15:09 13:21 23:09 21:21 7:09 5:21 19:09 17:21 7:09
Ilava - NEMOCNICA 5:26 15:04 13:26 23:04 21:26 7:04 5:26 19:04 17:26 7:04
Ilava - Väznica 5:28 15:02 15:28 15:02 21:28 7:02 5:28 19:02 17:28 7:02
Pruské - námestie 5:34 14:56 13:34 22:56 21:34 6:56 5:34 18:56 17:34 6:56
Dulov - rázcestie 5:38 14:52 13:38 22:52 21:38 6:52 5:38 18:52 17:38 6:52
Dulov - cintorín 5:39 14:51 13:39 22:51 21:39 6:51 5:39 18:51 17:39 6:51
Horovce - pri družstve 5:40 14:50 13:40 22:50 21:40 6:50 5:40 18:50 17:40 6:50
Lednické Rovne - Háje 5:43 14:47 13:43 22:47 21:43 6:47 5:43 18:47 17:43 6:47
Lednické Rovne - námestie 5:45 14:45 13:45 22:45 21:45 6:45 5:45 18:45 17:45 6:45
Púchov SISI 5:54 14:36 13:54 22:36 21:54 6:36 5:54 18:36 17:54 6:36
Hlavné nást. CONTI 5:56 14:34 13:56 22:34 21:56 6:34 5:56 18:34 17:56 6:34
Odbočka SHV - nákladka 6:00 14:30 14:00 22:30 22:00 6:30 6:00 18:30 18:00 6:30

 

 

 

Vyznačenie trás na mape

 

Trasa Považská Bystrica - Púchov

Trasa bezplatnej dopravy Gimax autobusov

 

 

Trasa Trenčianska Teplá - Púchov

 

Trasa Trenčianska Teplá - Púchov autobusu zadarmo pre Gimax

 

 

Zabezpečíme aj vám dopravu do práce

 

 Pracujte u nás