Pomoc občianskeho združenia Podpora rozvoja v Púchove pre zamestnancov Gimaxu

 

 

V roku 2015 začalo svoju činnosť občianske združenie Podpora rozvoja v Púchove. Jeho hlavnými prispievateľmi sú spoločnosti skupiny Gimax, no v rámci informačnej kampane sme sa so žiadosťou o poukázanie 2 % z dane obrátili začiatkom roka aj na vás, našich zamestnancov.   Hlavné predmety činnosti nášho občianskeho združenia sú najmä ochrana a podpora zdravia, poskytovanie sociálnej pomoci a podpora vzdelávania. Na základe vyzbieraných príspevkov sme v druhej polovici roka 2016 začali s poskytovaním nenávratnej finančnej výpomoci prvým zamestnancom, ktorí sa vďaka nepriazni osudu ocitli vo finančnej tiesni.

 

 

 

 

Keďže sa správa o začatí činnosti združenia možno ku vám nedostala, chceme vás týmto informovať, že

  • ak vás postihla živelná udalosť (napr. požiar či povodeň), alebo úmrtie živiteľa v rodine,
  • ak sa vám v rodine vyskytlo závažné ochorenie alebo úraz, alebo 
  • ak nemáte dostatok prostriedkov na financovanie štúdia svojho dieťaťa,
  • môžete sa na naše združenie obrátiť so žiadosťou o pomoc prostredníctvom svojho majstra.

 

 

Každá žiadosť bude individuálne posúdená a po preukázaní finančnej núdze vám môže byť poskytnutý nenávratný finančný príspevok, ktorý vám pomôže v ťažkej životnej situácii. Rovnako môžete odporučiť na príjem príspevku aj niektorého zo svojich kolegov, ktorého nepriaznivú situáciu poznáte, no sám nemá odvahu sa o príspevok prihlásiť.

Veríme, že vám aj touto cestou môžeme pomôcť prekonať prekážky, ktoré nám všetkým život občas pripraví. Zároveň dúfame, že si na naše združenie spomeniete pri poukazovaní 2 % z dane. Všetky vyzbierané prostriedky budú totiž použité iba na jeden účel – pomoc vám, zamestnancom GIMAX-u.