JOB Fórum Trenčín 2017

 

 

Cieľom podujatia bolo poskytnúť nové obzory uchádzačom o zamestnanie a oboznámiť ich s aktuálnou situáciou na trhu práce. Spoločne s odborníkmi bol pripravený sprievodný program zložený z rôznych tematických oblastí doplnený o workshopy.   Za firmu Gimax Servis sme sa zúčastnili aj my s pomerne úspešným výsledkom. Veľtrh JOB FORUM bol určený pre všetkých, ktorí hľadajú prácu alebo chcú zmeniť zamestnanie.

 

 

 

Návštevníci veľtrhu mali príležitosť u viac ako 65 vystavovateľov získať informácie o pracovných príležitostiach v oblasti priemyselnej výroby i technológií, strojárskej výroby a automobilového priemyslu, logistických a iných služieb. Voľné pracovné miesta ponúkli aj obchodné reťazce a rôzne výrobné podniky. Na veľtrhu nechýbali personálne agentúry a poskytovatelia rekvalifikačných kurzov.

 

V rámci veľtrhu sa prvý deň uskutočnila konferencia „Situácia na trhu práce s požiadavkami zamestnávateľov na kvalifikovanú pracovnú silu“, na ktorej participuje Trenčiansky samosprávny kraj, Slovenská obchodná a priemyselná komora, TREXIMA, Ústredie PSVaR, EURES, Štátny inštitút odborného vzdelávania, Asociácia zamestnávateľov, Inšpektorát práce a Oddelenie cudzineckej polície PZ Trenčín. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny z Trenčína, Prievidze, Partizánskeho, Považskej Bystrice a Nového Mesta nad Váhom pripravili aj prezentácie na témy ako „Aktuálna situácia na trhu práce, predstavenie siete EURES“, „Národný projekt Absolventská prax štartuje zamestnanie“, „Národný projekt Šanca pre mladých“, „Národný projekt Repas (vzdelávacie kurzy)“, „Národný projekt Kompas“, „Národný projekt Reštart“ alebo „Ako von z kruhu nezamestnanosti“.

 

 

 

U nás nájdete zaujímavé voľné pracovné pozície

 

voľné pracovné pozície