Job Expo v Nitre- najväčší veľtrh práce 2017

 

 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v apríli pripravilo už 7. ročník Veľtrhu práce - Job Expo 2017 v spojení s 19. ročníkom medzinárodnej burzy práce European Job Days 2017. Konal sa 27. – 28. apríla 2017 na Výstavisku Agrokomplex v Nitre. Na tomto najväčšom veľtrhu práce mali možnosť vystavovatelia prezentovať svoju spoločnosť pred širokou verejnosťou a vybrať si priamo budúcich zamestnancov, či nadviazať kontakty s budúcimi partnermi.   Uchádzači o zamestnanie našli na tomto veľtrhu vyše 200 zamestnávateľov zo Slovenska i zahraničia, ktorí ponúkali voľné pracovné miesta „pod jednou strechou“. Pripravených bolo aj množstvo sprievodných podujatí – prednášok, workshopov. Súbežne, v termíne 26. – 28. apríla 2017 prebiehal aj 25. ročník celoštátnej prezentačnej a predajnej výstavy výrobkov žiakov stredných odborných škôl Mladý tvorca 2017.

 

 

 

  Celkový počet zúčastnených vystavovateľov bolo 229, z toho bolo 179 slovenskí zamestnávatelia a vzdelávacie a poradenské organizácie, 50 zahraničných zamestnávateľov a informačno-poradenských sietí EU. Počet ponúkaných voľných pracovných miest na Veľtrhu práce JOB EXPO 2017 bolo viac ako 31 000, z toho 11 897 priamo od prítomných slovenských zamestnávateľov, 4 258 ponúk voľných pracovných miest od zahraničných vystavovateľov a viac ako 15 000 ponúk voľných pracovných miest aktuálne zverejnených na pracovných portáloch. Počet návštevníkov dosiahol číslo 50 282. Počet návštevníkov, ktorí sa preukázateľne zaujímali o zamestnanie v stánkoch bolo viac ako 22 865. Vyše 6 488 návštevníkov sa zaujímalo o ponuku zahraničných vystavovateľov. Počet návštevníkov, s ktorými zamestnávatelia plánujú uzavrieť pracovný pomer na základe pohovoru na Veľtrhu práce JOB EXPO 2017 bolo viac ako 1 129. Zahraniční zamestnávatelia plánujú uzavrieť pracovný pomer s 294 návštevníkmi. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny zabezpečili bezplatnú dopravu na Veľtrh práce JOB EXPO 2017 pre 3 449 uchádzačov o zamestnanie zo vzdialenejších lokalít SR.

 

 

Vyberte si novú pracovnú pozíciu

 

voĽné pracovné miesta