Odmena za odporúčanie

 

 

 

Od 1.6.2016 majú zamestnanci GIMAX Group možnosť získať odmenu za odporúčanie nového zamestnanca až do výšky 300€. K získaniu odmeny je potrebné vyplniť formulár na odporučenie nového kandidáta, ktorý je k dispozícii na personálnom oddelení. Vyplnené odporučenie je potrebné spolu so životopisom kandidáta doručiť v písomnej forme na personálne oddelenie. Doručenie odporučenia v tejto forme je základnou podmienkou získania odmeny.

 

 

Celková výška odmeny za odporúčanie

Celková výška odmeny zamestnanca tak môže dosiahnúť maximálnu sumu 300 €, ak zamestnancom odporúčený kandidát zotrvá v pracovnom pomere u zamestnávateľa aspoň 9 mesiacov. Na základe odporúčaní sme od 1.6.2016 prijali do pracovného pomeru desiatky zamestnancov. Za všetky tieto odporúčania našim zamestnancom ďakujeme.

 

 

 

 

Vyplácanie odmeny za odporúčanie

 

 

Ak zamestnancom odporúčenému kandidátovi vznikne pracovný pomer v GIMAX a kandidát v pracovnom pomere následne zotrvá počas celej 3 mesačnej skúšobnej doby, bude zamestnancovi vyplatená odmena vo výške 100 €. 

Ak bude pracovný pomer kandidáta po skončení skúšobnej doby trvať ďalšie tri nepretržité mesiace, bude zamestnancovi vyplatená ďalšia odmena v sume 100 €. 

Ak pracovný pomer kandidáta potrvá odo dňa vzniku pracovného pomeru nepretržite aspoň 9 mesiacov, bude zamestnancovi vyplatená ďalšia odmena v sume 100 €.  

 

 

 

 Zamestnajte sa u nás

 

   Voľné pracovné miesta