Page 2 - Novinky09
P. 2

WELLNESS OPÄŤ OTVORENÉ
Opäť vás pozývame na relax po práci do nášho wellness centra, ktorý je pre vás otvorený od 3.9.2018.

  Wellness               Fitness                   Masáže

    Otváracia doba:         Otváracia doba:                 Otváracia doba:
    Pondelok - Å¡tvrtok        Pondelok - Å¡tvrtok               Pondelok - Å¡tvrtok
                                         14:00 - 16:30 | 17:00 - 19:00
      14:00 - 19:30          07:00 - 19:30               polhodinové masáže
pon., ut., štv. – muži | str. – ženy      Piatok              Objednávky na: 0911 144 695

   Piatok – sanitárny deň         09:00 - 19:30

Využite naplno možnosť prevencie pred jesennými chorobami
práve v našom wellness.

S príchodom jesene to už býva zvykom – mnohí z nás prechladnú, už len z toho, že počasie je čoraz viac
nepríjemnejšie, drsnejšie, chladnejšie. Málo čerstvého vzduchu, málo slnka, zato však veľa bacilov v uza-
vretých priestoroch – a prechladnutie s chrípkou sú na svete. Povedzme si zopár tipov k prevencii:

Pravidelné saunovanie          stupňov totiž imunitný systém trpí.   tografie svojich detí, pustite si svoju
Pravidelné saunovanie pomáha       Kúpeľ nôh                obľúbenú komédiu alebo sa stret-
lepšie sa vyrovnať s kolísajúcimi    Alternatívou pre tých, čo saunu     nite s ľuďmi, ktorých máte radi.
jesennými teplotami. Striedanie     neobľubujú, je kúpeľ nôh. Naplňte    Bozk to istí
tepla a chladu posilňuje imunitný    jeden lavór studenou a druhý teplou   Túlenie a maznanie nenavodia len
systém.                 vodou (nech má aspoň 38 stupňov).    dobrú náladu, ale posilnia tiež imu-
Vitamín D                Striedajte – nohy si máčajte najskôr v nitný systém. Bozkávanie je preň dob-
Skutočný zabijak chorých buniek,     teplej (20 sekúnd), potom v studenej  rým tréningom, samozrejme, len za
a preto „topka“ pre náš imunitný     vode. Proces opakujte trikrát, s tým,  predpokladu, že partner je zdravý.
systém: Vitamín D. Imunitné bunky    že skončíte v studenom lavóre.     Strava plná vitamínov
sa vďaka nemu aktivujú, imunitný     Niekoľkokrát denne vetrať        Imunitný systém sídli v čreve. Ak je
systém sa posilňuje. Okrem slnka     Suchý vzduch v byte je pre vírusy    zdravé, choroby nemajú šancu. Chce
ho obsahuje veľa druhov rýb, nap-    mimoriadne priaznivý. Takže hoci je   to teda pravidelný prísun ovocia,
ríklad losos. Ideálne je konzumáciu   vonku chladno, niekoľkokrát denne    zeleniny, celozrnných produktov
rýb kombinovať s pravidelnými pre-    poriadne vyvetrajte.          a strukovín. Z vitamínov je veľmi
chádzkami.                Nedotýkajte sa tváre          dôležitý vitamín A, B6, C a E.
Pohyb, veľa pohybu            Kľučky, tyče v mestskej hromadnej    Zdroj:
Pohyb nepomáha len pri odbúra-      doprave a ruky kolegov, s ktorými    https://zdravie.pravda.sk/zdravie-a-pre-
vaní stresu, ale je tiež výživou pre   si denne podávate ruky, sú plné     vencia/clanok/404495-tipy-ako-s-pricho-
imunitný systém. K športom, ktoré    choroboplodných zárodkov. Neu-     dom-jesene-posilnit-imunitny-system/
nás udržiavajú fit, patrí jednoznačne  vedomujeme si to a niekoľkokrát
beh a plávanie. Pri behu napokon     denne si prstami siahneme na tvár,
získame aj dennú dávku vitamínu     oči, nos či pery. Niet divu, že chríp-
D, čiže, ako sa hovorí, „zabijeme dve  ka či prechladnutie na sebe nene-
muchy jednou ranou“. Ale pozor,     chajú dlho vyčkávať. Ak je to možné,
keď už cítite, že na vás niečo lezie,  nedotýkajte sa prstami tváre a čo
odporúča sa dopriať si povinnú pres-   najčastejšie si umývajte ruky.
távku.                  Relaxujte
Dostatok spánku             Stres a úzkosť oslabujú imunitný
V noci si treba dopriať aspoň sedem   systém a môžu vyvolať zápaly. Pro-
hodín spánku. Vtedy má totiž stre-    ti infekciám pomáha napríklad aj
sový hormón kortizol pauzu. Dba-     smiech, pričom celkovo pozitívne
jte na to, aby v miestnosti, v ktorej  pocity stimulujú imunitný sys-
spíte, nebolo ani príliš chladno, ani  tém. Obklopte sa niečím pekným,
príliš teplo. Pri teplote nižšej ako 18 milým, čo máte radi. Pozerajte si fo-
   1   2   3   4