Page 4 - Novinky08
P. 4

DÔLEŽITÝ OZNAM VEDENIA SPOLOČNOSTI                           Blahoželáme

Vážení zamestnanci,                                   Svoje životné jubileá oslávili
v prvom rade nám dovoľte poďakovať sa Vám za Vašu prácu pre spoločnosti
skupiny GIMAX. Verte, že si Vašu prácu vážime a sme radi, že ste si ako svojho     Urban Michal    Hazer Ján
zamestnávateľa vybrali práve nás.
Bohužiaľ, v období posledných dvoch rokov sa výrazne navýšil počet uda-         Hrnčárik Daniel  Štubňa Michal
lostí, pri ktorých dochádza k poškodeniu manipulačnej techniky, ako aj
budov a tovaru patriaceho našim zákazníkom. Škody vznikajú najmä v           Rohatschek Ján Šulyová Marianna
súvislosti s prevádzkou manipulačnej techniky (VZV a retraky), pričom často
sú ohrozené životy a zdravie ďalších zamestnancov.                   Trimaj Juraj    Petrušek Vladimír
Počet škodových udalostí v roku 2017 vzrástol oproti predchádzajúcemu
roku o viac ako 43 % a za prvé mesiace tohto kalendárneho roka to vyzerá        Várošová Jana   Kolár Roman
na ďalšie prekonanie negatívneho rekordu v počte škodových udalostí na
našich pracoviskách.                                  Ondruš Ladislav Kuchařová Ľubica, Ing.
Tento stav má viacero dôsledkov – okrem aktuálneho ničenia techniky a
iného majetku hrozí zo strany poisťovne aj zvýšenie poistného na pois-         Klanica Roman   Maček Štefan
tenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania, ktoré
si v súčasnosti prostredníctvom našich spoločností platíte. K zvýšeniu poist-      Pavlík Milan    Briš Juraj
ného zo strany poisťovne môže prísť už čoskoro, pričom vzhľadom na počet
poistných udalostí je poisťovňa dokonca oprávnená nám poistenie aj úplne        Paroha Jaroslav  Briš Stanislav
zrušiť. To by znamenalo, že všetky prípadné škody by ste si boli povinní hradiť
sami až do zákonnej výšky štyroch (4) priemerných mesačných platov.           Vrana Pavol    Duras Jakub
Vzhľadom na uvedené Vás preto dôrazne žiadame
O ZVÝŠENÚ OPATRNOSŤ PRI VEDENÍ MANIPULAČNEJ TECHNIKY,                  Pytlík Daniel   Tomana Milan
keďže najčastejšou príčinou vzniku škôd je práve neopatrnosť a zlý odhad
vodiča pri riešení situácie.                              Kuchta Marián   Rosina Daniel
ZároveňVás týmto informujeme, že v prípade ďalšieho rastu počtu škôd môže
byť po posúdení okolností každého prípadu spôsobenie škodovej udalosti         Belobrad Miroslav, Ing. Dudík Michal
dôvodom na nevyplatenie tej časti mzdy, o ktorej vyplatení rozhodu-
je výlučne zamestnávateľ podľa pracovného výkonu zamestnanca              Scíranková Zuzana Jurica Ján
(nenárokovateľná zložka mzdy – prémie, prípadne osobné ohodnotenie).
Veríme však, že sa situácia zlepší a počet škodových udalostí klesne natoľko,      Hričovský Jozef  Urban Martin
aby nebolo nevyhnutné prijímať akékoľvek nepopulárne opatrenia.
                                            Lazová Ingrida   Kolompár Patrik
                      Relax
                                            Vričanová Jana   Andrlík Lukáš
VTIPOVISKO
                                            Fulek Roman, Ing. Tanuška Peter
Blondínka položí hrnček na pec a zvolá:
- Hrnček var!                                      Dubajová Daniela  Jancík Pavol
Hrnček nič.
- Hrnček var!                                      Hladký Samuel   Kupa Alexander
A hrnček nič.
- Už aj v tých rozprávkach klamú, - vraví blondínka.                  Bartoš Jan     Hijová Adriana
Vtom sa hrnček naštve a hovorí:
- Čo keby si tak skúsila zapnúť plyn?!                         Pilárová Bianka Gurínová Katarína

Jožko sa chváli v škole pani učiteľke:                         Rindošová Romana Homola Radek
- Pani učiteľka, moja staršia sestra má infekčnú žltačku.
- Ach, Bože! Jožko, choď ihneď domov! - vystraší sa pani učiteľka, že Jožko       Sládek Michal Dlobíková Mariana
nakazí celú triedu.
Po týždni stretne pani učiteľka veselého Jožka na ulici a vyzvedá:           Ozimý Mario    Kotulič Ľubomír
- Tak čo, Jožko? Ako sa má sestra?
- Zatiaľ neviem, pani učiteľka, - odvetí Jožko, - to viete, kým príde list z Anglicka, Šimo Roman     Višňovský Ivan, Ing.
to trvá.
                                            Pleváková Jana   Dobrovský Erik
- Počuj je tvoja žena pracovitá?
- Že či! Včera som sa vrátil o tretej ráno a ona ešte stále stála vo dverách      Bobocký Miloslav  Letko Milan
s metlou v ruke!
                                            Gardoň Roman    Letková Janka

                                            Beleščiak Ján

                                            Svoje pracovné jubileá oslávili

                                            30 rokov vo firme 15 rokov vo firme
                                              Sieklik Rudolf  Červená Mária
                                                       Krajčiová Mária
                                            20 rokov vo firme
                                             Oklepková Dana

                                             Jubilantom gratulujeme
                                            a do ďalšieho života želáme

                                             veľa šťastia a úspechov.

                                            Redakcia

                                            Mgr. Anna Šištíková

                                            referent náboru a internej komunikácie
                                            GIMAX GROUP, T. Vansovej 1054/45, Púchov 020 01
                                            Mobil: +421 911 094 523
                                            E-mail: anna.sistikova@gimax.sk
   1   2   3   4